dua-luoi-SeaPrincess.png

CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN TRANG

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

DƯA LÊ HỒNG KIM

dua-le-hong-kim.png

Orange Golden Pyriform-Melon

- Sản Phẩm: Dưa Lê Hồng Kim DannyGreen

- Tên giống: Kim Hồng Ngọc

- Xuất xứ: Thái Lan

- Ngày xuống giống: 09/05/2020

- Ngày thu hoạch: 21/07/2020

- Nơi sản xuất: Trung tâm Sản Xuất Hậu Giang (SADC)

DƯA LÊ BẠCH KIM

dua-le-bach-kim.png

White Golden Pyriform-Melon

- Sản Phẩm: Dưa Lê Bạch Kim DannyGreen

- Tên giống: Kim Cô Nương

- Xuất xứ: Đài Loan

- Ngày xuống giống: 05/06/2020

- Ngày thu hoạch: 19/08/2020

- Nơi sản xuất: Trung tâm Sản Xuất Hậu Giang (SADC)

DƯA LÊ NGỌC TRAI XANH

dua-le-ngoc-trai-xanh.png

Blue Pearl Pyriform-Melon

- Sản Phẩm: Dưa Lê Ngọc Trai Xanh

- Tên giống: Dưa Lê Glover

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Ngày xuống giống: 16/05/2020

- Ngày thu hoạch: 30/07/2020

- Nơi sản xuất: Trung tâm Sản Xuất Hậu Giang (SADC)