top of page
coloful-melons.png

DƯA LƯỚI - DƯA LÊ

Đạt chứng nhận hữu cơ Nhật Bản (JAS) và chứng nhận hữu cơ USDA

coloful-melons.png
Dua Luoi Ruot Cam.PNG

DƯA LƯỚI HỮU CƠ RUỘT CAM

- Tên giống: Đế Đặc Mật
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bên trong: ruột cam, vị ngọt thanh, thịt giòn
- Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, NOP.
- Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát
- Nhà sản xuất: Seagull ADC - Thôn Sơn Hải 2, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

DƯA LƯỚI HỮU CƠ RUỘT XANH

- Tên giống: Ichiba
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bên trong: ruột xanh, vị ngọt thanh, hơi giòn
- Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, NOP.
- Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát
- Nhà sản xuất: Seagull ADC -
Thôn Sơn Hải 2, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

DƯA LÊ HỮU CƠ RUỘT CAM

- Tên giống: Kim Hồng Ngọc
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bên trong: ruột cam, mùi thơm nhẹ, vị thanh, thịt rất giòn
- Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, NOP.
- Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát
- Nhà sản xuất: Seagull ADC - Thôn Sơn Hải 2, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

DƯA LÊ HỮU CƠ RUỘT TRẮNG

- Tên giống: Kim Cô Nương
- Xuất xứ: Đài Loan
- Bên trong: ruột trắng, mùi thơm nhẹ, vị thanh, thịt hơi mềm
- Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS.
- Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát
- Nhà sản xuất: Seagull ADC - Thôn Sơn Hải 2, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Dưa Lưới Ruột Cam
Dưa Lưới Ruột Xanh
Dưa Lê Ruột Cam
Dưa Lê Ruột Trắng
SeaMoon
OrangeGolden
Golden
Bluepearl
bottom of page