coloful-melons.png

DƯA LƯỚI - DƯA LÊ

Đạt chứng nhận hữu cơ Nhật Bản (JAS) và chứng nhận GLOBALG.A.P.

coloful-melons.png
dua-luoi-SeaRoyal.png

DƯA LƯỚI BIỂN HOÀNG GIA (SEAROYAL)

 • Xuất xứ: Nhật Bản

 • Hình dạng: trái tròn đều, vỏ xanh nhạt có vân lưới nhẹ

 • Bên trong: ruột cam, mềm, vị ngọt thanh

 • Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, GLOBALG.A.P.

 • Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát

 • Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Seagull ADC

 • Nhà phân phối: Danny Green

SeaEmerald.png

DƯA LƯỚI BIỂN NGỌC BÍCH (SEAEMERALD)

 • Xuất xứ: Nhật Bản

 • Hình dạng: elip, vỏ xanh đậm có vân lưới nhẹ

 • Bên trong: ruột xanh, hơi giòn, dưa chín có mùi thơm vani nhẹ, vị ngọt thanh

 • Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, GLOBALG.A.P.

 • Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát

 • Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Seagull ADC

 • Nhà phân phối: Danny Green

SeaPrincess.png

DƯA LƯỚI BIỂN QUẬN CHÚA (SEAPRINCESS)

 • Xuất xứ: Nhật Bản

 • Hình dạng: elip, vỏ xanh đậm có vân lưới nổi

 • Bên trong: ruột xanh, mềm, vị ngọt thanh

 • Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, GLOBALG.A.P.

 • Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát

 • Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Seagull ADC

 • Nhà phân phối: Danny Green

OrangeGolden.png

DƯA LÊ HỒNG KIM (ORANGE GOLDEN)

 • Xuất xứ: Thái Lan

 • Hình dạng: hình cầu, vỏ màu vàng chanh

 • Bên trong: ruột cam, mùi thơm nhẹ, vị thanh, thịt rất giòn

 • Tiêu chuẩn/Chứng nhận: GLOBALG.A.P.

 • Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát

 • Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Seagull ADC

 • Nhà phân phối: Danny Green

WhiteGolden.png

DƯA LÊ BẠCH KIM (WHITE GOLDEN)

 • Xuất xứ: Đài Loan

 • Hình dạng: hình cầu, vỏ màu vàng chanh

 • Bên trong: ruột trắng, mùi thơm nhẹ, vị thanh, thịt rất giòn

 • Tiêu chuẩn/Chứng nhận: GLOBALG.A.P.

 • Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát

 • Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Seagull ADC

 • Nhà phân phối: Danny Green

BluePearl.png

DƯA LÊ NGỌC TRAI XANH (BLUE PEARL)

 • Xuất xứ: Nhật Bản

 • Hình dạng: hình elip, vỏ màu trắng đục

 • Bên trong: ruột xanh, vị ngọt thanh, hơi giòn

 • Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, GLOBALG.A.P.

 • Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát

 • Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Seagull ADC

 • Nhà phân phối: Danny Green

SnowPearl.png

DƯA LÊ NGỌC TRAI TUYẾT (SNOW PEARL)

 • Xuất xứ: Nhật Bản

 • Hình dạng: hình elip, vỏ màu trắng đục

 • Bên trong: ruột trắng, vị ngọt thanh, hơi giòn

 • Tiêu chuẩn/Chứng nhận: JAS, GLOBALG.A.P.

 • Thời gian sử dụng: Sẵn sàng thưởng thức, bảo quản tốt hơn trong ngăn mát

 • Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Seagull ADC

 • Nhà phân phối: Danny Green