top of page
nong-nghiep-huu-co.png

CUNG CẤP GIẢI PHÁP

sinh-hoc-huu-co.png

CÔNG NGHỆ SINH HỌC HỮU CƠ

Cung cấp giải pháp xử lý nguồn nước, phân bón dạng lỏng, tự ủ và các chất dinh dưỡng cho cây trồng.

GIẢI PHÁP DÒNG VI SINH

Tư vấn sử dụng dòng vi sinh hiệu quả và và đạt kết quả tối ưu.

dong-vi-sinh-1.png
nong-nghiep-huu-co-1.png

GIẢI PHÁP BẢO VỆ THỰC VẬT

Cung cấp giải pháp phòng trừ sâu bệnh bằng dịch chiết từ thảo mộc

TƯỚI TIÊU

Cung cấp phần mềm quản lý tưới tiêu chuẩn Việt.

tuoi-tieu.png
ky-thuat.png

ĐỊNH HƯỚNG KỸ THUẬT

Hỗ trợ xây dựng nông trại phù hợp với thổ nhưỡng từng khu vực, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết, sâu bệnh, chủ động thời gian thu hoạch.

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ

Lập kế hoạch nhóm, tạo ý thức cho người lao động tính tự giác cao và mở rộng chuyên môn.

giai-phap.png
bottom of page