top of page
green-vegetables.jpg

HỆ THỐNG
NHÀ MÀNG

Việc ứng dụng hệ thống nhà màng để tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất nông nghiệp, không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu giúp chúng tôi chủ động thực hiện kế hoạch gieo trồng, sản xuất sản phẩm.

Không chì vậy, hệ thống nhà màng với môi trường nhân tạo sẽ tránh được rủi ro thời tiết, sâu bệnh, giúp tăng năng suất cây trồng. Mặt khác, môi trường nhân tạo cũng có khả năng thích hợp với các giống cây trồng mới có sức chịu đựng sự bất lợi của thời tiết cao hơn và sức chống chịu sâu bệnh lớn hơn. Nhờ đó, các vùng đất khô cằn sẽ có cơ hội sản xuất nông nghiệp thuận lợi hơn.

Vì vậy, nhà màng phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững, cho phép kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hầu hết các thông số của quá trình sản xuất nông nghiệp như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, khí carbonic, khí ôxy…, kể cả việc sử dụng tối ưu đất canh tác để đáp ứng cho sự sinh trưởng, phát triển tốt nhất của cây trồng và kiểm soát được sâu bệnh hại để đạt sản lượng cao nhất.

Diện tích nhà màng đã triển khai:

  • Hậu Giang  > 5.000 m2

  • Tây Ninh    > 4 hecta

bottom of page