dua-le-hong-kim.png

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

DƯA LÊ HỒNG KIM

THÔNG TIN CHI TIẾT

dua-le-hong-kim.png

DƯA LÊ HỒNG KIM 

(ORANGE GOLDEN PYRIFORM -MELON)

- Sản phẩm: Dưa Lê Hồng Kim DannyGreen

- Tên giống: Kim Hồng Ngọc

- Xuất xứ: Thái Lan

- Ngày xuống giống: 29/06/2020

- Ngày thu hoạch: 14/09/2020

- Nơi sản xuất: Trung Tâm Sản Xuất Hậu Giang (SADC)